pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Szkolenie: Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Cel: zaznajomienie uczestników z nowymi zagadnieniami związanymi z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym zwłaszcza w kontekście nowych obowiązków nałożonych na podmioty objęte ustawą (instytucje obowiązane). Przegląd najważniejszych zasad postępowania wynikającego z ustawy.


Program szkolenia:

I. Prawne otoczenie zmian dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
a) polska regulacja ustawowa i prawo wspólnotowe (III Dyrektywa)
b) Najważniejsze zmiany wprowadzane nowelą z czerwca 2009r., w tym kwestia podmiotów „usługowo prowadzących księgi rachunkowe".
c) Nowa siatka pojęć (definicje legalne z perspektywy praktycznej) i praktyczne konsekwencje wprowadzanych zmian, ze szczególnym akcentem na „usługowo prowadzących księgi rachunkowe".


II. Organy właściwe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
a) Generalny Inspektor Informacji Finansowej
b) Praktyczne aspekty działania organów odpowiedzialnych za realizację i przestrzeganie przepisów ustawy
c) Kontrola instytucji obowiązanych


III. Obowiązki instytucji obowiązanej – zasady postępowania określone w ustawie
a) Obowiązek rejestracji transakcji, z uwzględnieniem specyfiki obowiązków rejestracyjnych wykonywanych przez podmioty „usługowo prowadzące księgi rachunkowe".
b) Typowanie transakcji podejrzanych.
c) Identyfikacja klienta
d) Zasady dokonywania „bieżącej analizy transakcji".
e) Zasady stosowania „środków bezpieczeństwa finansowego".
f) Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi.
g) Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku
h) Gromadzenie wiedzy o kliencie
i) Zasady kształtowania regulacji wewnętrznych w sprawie procederu prania pieniędzy.
j) Odpowiedzialność kama i cywilna


IV. Wykładnia przepisów – praktyczne aspekty
a) oficjalne interpretacje przepisów dokonywane przez organy właściwe do realizacji i przestrzegania przepisów ustawy
b) orzecznictwo sądowe dotyczące obowiązków
c) postulaty de lege ferenda – planowana nowelizacja ustawy


Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia!


Termin: październik 2017r. (godziny 9:00-15:00)
Miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72
Koszt szkolenia: 300,00 zł


W sprawie szczegółowych informacji można kontaktować się z MCSiD pod nr tel. + 48 22 826 41 41+ 48 22 826 41 41 lub drogą elektroniczną: studia@mcsid.pl.
 

formularz - zgłoszenie na szkolenie lub kurs