pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Opracowanie i wdrożenie BALANCED SCORECARD

Szkolenie: Opracowanie i wdrożenie BALANCED SCORECARD – kompleksowego narzędzia realizacji strategii przedsiębiorstwa w oparciu o koncepcję VALUE BASED MANAGEMENT

Cele: 

- zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania mapy wartości firmy (Enterprise Value Map) oraz ustalenia kluczowych mierników wartości,
- zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
- zdobycie wiedzy w zakresie zasad działania oraz celowości zastosowania praktycznego narzędzia w procesie zarządzania strategicznego w firmie,
- zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego opracowania Balanced Scorecard, jako narzędzia służącego do bieżącego i długoterminowego zarządzania firmą,
- zdobycie umiejętności w zakresie wdrożenia, prowadzenia i doskonalenia Balanced Scorecard z wykorzystaniem dostępnych zasobów.
 
Wskazanym jest, aby Uczestnicy szkolenia dysponowali komputerami przenośnymi z uwagi na wiele praktycznych ćwiczeń (case study) prowadzonych w aplikacjach Excel.

 

Podczas szkolenia Uczestnicy otrzymają zbiór autorskich aplikacji w formacie Excel umożliwiających m.in.:
- dokonanie doboru i selekcji celów strategicznych,
- dokonywanie przeliczeń mierników wartości,
- ustalanie siły zależności między celami w różnych perspektywach BSC,
- ustalanie wpływu BSC na zmiany w budżetach,
- sporządzanie kart wyników,
- określanie sprzężenia zwrotnego w celu dokonania poprawy lub zmiany mierników lub celów.


Program szkolenia:

Pierwszy dzień: Budowanie strategii w oparciu o koncepcję VBM oraz wdrożenie strategii za pomocą narzędzia Balanced Scorecard

 
Opracowanie analizy strategicznej oraz ustalenie Kluczowych Czynników Sukcesu,
Opracowanie strategii,
Value Based Management – koncepcja, cele i praktyczne wykorzystanie,
Mierzenie wartości, zarządzanie wartością oraz budowanie wartości firmy,
Mierniki wartości – dobór mierników i częstotliwość pomiarów,
Opracowanie mapy wartości EVM – ustalanie hierarchii i dobór celów w różnych grupach procesów biznesowych,
Ustalenie perspektyw Balanced Scorecard w korespondencji z mapą wartości EVM,
Konsolidacja KPI i ustalenie ścieżek,
Kreowanie i kaskadowanie Balanced Scorecard.
Automatyzacja Karty Wyników i dashboard’ów
Połączenie procesów, projektów i inicjatyw z celami strategicznymi,
Identyfikacja pętli sprzężenia zwrotnego.
 
Drugi dzień: Wdrożenie i doskonalenie Balanced Scorecard
 
Cele strategiczne w procesie planowania i budżetowania,
Dostosowanie celów pracownika do celów zbiorowych organizacji,
Narzędzia poprawiania wyników, globalne zarządzanie efektywnością,
Tworzenie systemów motywacyjnych w oparciu o Balanced Scorecard,
Reporting i zarządzanie za pomocą Balanced Scorecard,
Modyfikacja i doskonalenie Balanced Scorecard w korespondencji z planowaniem i budżetowaniem,
Ryzyka i błędy w procesie wdrażania Balanced Scorecard,
Podsumowanie szkolenia.

 
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia!


Termin: październik 2017r.
Miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72
Koszt szkolenia: 1000,00 zł

W sprawie szczegółowych informacji można kontaktować się z MCSiD pod nr tel. + 48 22 826 41 41+ 48 22 826 41 41 lub drogą elektroniczną: studia@mcsid.pl.

formularz - zgłoszenie na szkolenie lub kurs