pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Wycena wartości niemateralnych i prawnych

Szkolenie: Wycena wartości niemateralnych i prawnych

Cel: Ostatnie lata charakteryzują się wzrostem egzekwowalności uprawnień wynikających z posiadania praw do własności niematerialnych i prawnych. Jednym z symptomów tego zjawiska było podpisanie ACTA. W sądach rośnie ilość spraw związanych z naruszeniem własności intelektualnej, a przedmiotem transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami są coraz częściej aktywa niematerialne.
Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką wyceny aktywów niematerialnych i prawnych.
 

Program szkolenia:
 
1. Ochrona prawna
 
2. Standardy wyceny
     a. Metoda rynkowa
     b. Metoda dochodowa
     c. Metoda kosztowa
 
3. Analiza przypadków
     a. Naruszenie praw autorskich w Internecie
     b. Znaki towarowe
     c. Piractwo
     d. Licencje
     e. Plagiaty naukowe
 
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia!
 
Termin: październik 2017r. (godziny 9:00-16:00)
Miejsce szkolenia: Warszawa
Koszt szkolenia: 900,00 zł

W sprawie szczegółowych informacji można kontaktować się z MCSiD pod nr tel. + 48 22 826 41 41+ 48 22 826 41 41 lub drogą elektroniczną: studia@mcsid.pl.

 

formularz - zgłoszenie na szkolenie lub kurs